Logotypen för 'Ett 1900-tal',
ett samarbetsprojekt i Östergötland Gustav Nilsson, som var bondson från Beningevassa och bonde på Slättö innan han blev lanthandlare. Han drev sin affär, Strömmens Handel i 43 år (1920-1963)
Lanthandeln i Söderköpings kommun

"Lanthandeln" var ett projekt i Studieförbundet Vuxenskolans regi tillsammans med
hembygdsföreningarna och LRF i kommunen. Det ingick som en del av det östgötska samarbetsprojektet "Ett 1900-tal".
Dokumentationen har inriktat sig på lanthandel under 1900-talet. Det är en spännande utveckling från få affärer vid 1900-talets början, till att det fanns butiker i nästan varje liten by och slutligen lanthandelns "död" när kommunikationerna förbättrades och det byggdes "köpcentra" i centralorten Söderköping.
Materialet har tagits fram genom de studiecirklar som genomförts.
Genom samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och KulturArkiv - Söderköping, redovisas nu dokumentationen på Internet, därmed ingående som en del i Kulturarv Östergötlands arbete med att tillgängliggöra vårt läns kulturhistoria.
Detta är ett steg i att tillgängliggöra allt material som finns samlat i olika delar av kommunen och ska leda fram till en så fullständig presentation som möjligt av Söderköpings Lokalhistoria.

För att göra dokumentationen så fullständig som möjligt vill vi ha hjälp från allmänheten. Vi vill ha kontakt med Er som har information och/eller bilder som har anknytning till någon lanthandel som funnits i kommunen.

Kontakt:
KulturArkiv
Söderköpings kommun
Brunnslasarettet
614 80 Söderköping
Tel. 0121-18594         E-postadress: kulturarkiv@soderkoping.se