Lanthandeln i kristider

När första världskriget bröt ut, fanns ingen organisation för folkförsörjningen vid avskärmning från våra importländer. Huvudlös hamstring vållade varubrist och myndigheternas restriktioner blev hårda, ja rent drastiska. Ransoneringar infördes. Livsmedelskomissionen centralstyrde distributionen av livsmedel och gjorde beslag av varulager. Spioner dök upp hos handlare och lantbrukare och bidrog till den kaosstämning som tidvis rådde. Ut till glesbygderna nådde inte alltid lagens långa arm. Livsmedelsbristen blev inte lika kännbar här som i städerna. I vårt närområde, Norrköping och Västervik, utbröt hungerkravaller. Då svartabörshandeln blomstrade, fanns det även ute i bygderna de som gjorde sig förmögna på krisen.

Vid andra världskrigets utbrott 1939 kom först en hamstringsvåg, innan beredskapen blev klar för hur folkhushållet skulle organiseras. Ransoneringarna, som blev alltmer omfattande lade en tung börda på handlarna, som utan ersättning fick hantera den tungrodda redovisningssystemet för kunderna. Inte nog med de vanliga inköpskorten, det infördes tilläggskort, beredskapskort, växlingskort, restaurangkort och rabattkort.

Det blev mycket merarbete att skaffa fram livsmedel och andra nödvändighetsvaror till kunderna. Det gällde också att förklara varubristen och tokigheterna i ransoneringssystemet för kunderna. Ute i skärgården var kontrollen inte lika effektiv som inne i landet, därför kunde handlaren stundom ordna lite kaffe, socker, tobak och andra begärliga varor utöver de knappa ransonerna. Det har sagts, med viss överdrift, att här ute slog ransoneringen aldrig igenom fullt ut. Genom självhushållet fanns alltid smör, mjölk, kött och fläsk. Man malde sitt mot kuponger, men så där varannan gång, gick det bra utan. Härtill kunde man, när kupongerna inte räckte, genom byten få tag i åtråvärda varor. Nästa tunga pålaga var omsättningsskatten på varor, som lades på handlarna, utan någon ersättning för merarbetet. Uppdelningen i skattepliktiga och skattfria varor var besvärlig. Vi lever ju fortfarande med denna utvidgade konsumtionsskatt, omdöpt till mervärdesskatt, moms.