Invigning av folkbiblioteket i Söderköping

Urklipp från Söderköpings Tidning
14 april 1916:

"... Festen inleddes med Beethovens Egmont,
som förtjänstfullt utfördes
av fruarna Gustafsson och Spjuth.
Biblioteksstyrelsens ordförande, dir Axel Ferb,
hälsade därpå publiken välkommen
och uttalade den förhoppningen
att det bibliotek, som nu startade,
skulle komma att fylla
en av bristerna på intellektuell förströelse
i detta samhälle.

Talaren bad även att alla,
som på ett eller annat sätt
bidragit till förverkligande
av folkbibliotekstanken,
få framsäga ett tack..."