Vägen till ett bibliotek
I Arbetareföreningens hus
Inflyttning i nya lokaler
Bibliotekets nya roll
Bibliotekslokalen på Skönbergagatan
Biblioteket flyttar in i Stinsen