År 2004 gjorde Information- och Kulturenheten i Söderköpings kommun en utställning med ovanstående titel. Den handlade om Schwerin-Hagbergska barnhemsfondens arkiv som förvaras i Kommunarkivet. Vi ville visa hur många intressanta, tragiska men också hoppingivande människoöden det döljer sig bakom torra protokoll och sakliga verifikationer. Med hjälp av två kvinnor som vuxit upp på barnhemmet fick vi fram fotografier som kompletterade materialet och vi fick också höra deras berättelser om tiden på barnhemmet. Deras minnen och intryck skiljer sig en hel del åt, vilket är en intressant lärdom. Våra minnen färgas av så många olika faktorer.

Materialet till utställningen finns här att se och läsa, välkomna!

Texter samt urval av arkivalier och fotografier är gjorda av kommunarkivarie Pernilla Matsson och Monica Stangel Löfvall, KulturArkiv.

Källkommentarer:
Schwerin-Hagbergska barnhemsfondens arkiv, Söderköpings kommunarkiv, fotografier från S:t Ragnhilds Gille, Söderköping samt privata bilder.
Barnhemsbarnens namn har dolts på arkivalierna och vissa fotografier är retuscherade.

Webb-produktion: KulturArkiv - Söderköping - 2005

Länkar: