Efter nedläggningen stod stationerna i Söderköping länge oanvända och diskussionens vågor gick höga om deras kommande öden.

Stationen från 1906 kunde bli ett kulturhus eller flyttas till ett järnvägsmuseum tyckte länsantikvarie och bevarare.

1975 revs ändå stationshuset för en förlängning av Nybrogatan. Den äldre stationen fanns ju fortfarande som kunde påminna om järnvägsepoken... 1984 citerades kommunalrådet Hans Mellström i NT: "Visserligen är det en gammal byggnad men jag tycker inte att den är någon kulturhistorisk skönhet. Den har inte heller något direkt värde. Vi har diskuterat det i kommunen men ingen verkar vara speciellt intresserad av att bevara den gamla stationen."

Så därför jämnades även den med marken 1984, för att ge plats åt radhus.

Söderköpings station

Stationshuset rives. Foto: Barbro Hammar


Klipp om stationsnedläggningen i Söderköping 1975

Banvall

"Människa vad har du gjort? Med vilken rätt har du rivit föregående generationers byggnadsverk?" (citat ur Järnvägsminnen 3, Willy Forsström, Harry Harrysson)