De första tågen började rulla i Sverige för 150 år sedan - 1856. I en tid då resor skedde med häst och vagn eller med ångbåt var järnvägen en fantastisk innovation. Tågen rusade fram i svindlande hastigheter på 30 km/tim. Restiden mer än halverades och priset var överkomligt.
Järnvägen medförde ytterligare en stor ändring. Eftersom tågen avgick på bestämda tider, måste tiden vara samma i hela Sverige. Men när järnvägen infördes användes svensk lokaltid med 45 min skillnad mellan öst och väst. En halvtimma hit eller dit spelade ingen roll om resan tog fyra dagar. Med tidtabeller krävdes ordning och reda och SJ införde s k. järnvägstid. 1 jan 1879 införde Sverige standardtid som första land i världen.
Fotoutställningen uppmärksammar flera jämna årtal: 150 år sedan första järnvägen i Sverige öppnade, 100 år sedan sträckan Söderköping - Valdemarsvik öppnade och 40 år sedan densamma lades ned.
År 2006 firades den svenska järnvägens 150-årsjubileum. Till Söderköping kom järnvägen 1893, men det var först med sträckningen till Valdemarsvik 1906 som tågtrafiken blev riktigt livlig. 1966 lades tågtrafiken ner. KulturArkiv berättade den lokala järnvägshistorien i en utställning på biblioteket. Den blev välbesökt och besökarna stod och läste in i det sista på skärmarna, ja, de allra sista släpptes t o m in till den magasinerade utställningen. Det stora intresset gjorde att vi ville omvandla utställningen till en hemsida. Materialet är inte på något sätt heltäckande utan ger bara en glimt av järnvägstiden i Söderköping. Fotografier är tagna av skickliga amatörfotografer från olika decennier; framför allt Emil Ström (S:t Ragnhilds Gille), Harry Harrysson och Hans Blomberg.
Tack!
Monica Stangel Löfvall
KulturArkiv

Lokförare Johan Bergius Fridlund Lokförare Johan Bergius Fridlund f. 1874 anställdes då Vikbolandsbanan startade och reste med på sista tåget 1966.
Foto: Harry Harrysson