Söderköping på egen hand


Söderköpings storhetstid inföll under medeltiden. Det var en av Sveriges viktigaste hamnstäder och platsen för kunga-kröningar, flera riksmöten och andra viktiga politiska händelser.
   På 1600-talet förlorade Söderköping sin ställning när hamnen inte längre var brukbar. Varken kanalbygge eller vatten-kuranstalt under 1800-talets första hälft kunde ge staden tillbaka dess forna glans.
   Gatunätet har kvar sin medeltida struktur medan bebyggelsen i huvudsak bär prägel av småstad vid sekelskiftet 1900.
Stadens utseende förändrades drastiskt när Göta kanal byggdes. Idag är kanalhamnen ett livligt sommarcentrum.